Magnetoteràpia

El seu fonament consisteix, en la col·locació dels imants produint un camp magnètic, generant augment en la circulació sanguínia del teixit que s’estigui treballant o que està lesionat, produint així disminució de la inflamació i dels seus símptomes: dolor i tumefacció.