Què és el biomagnetisme?

El Par biomagnètic va ser descobert pel Dr Isaac Gioz Duran, metge llicenciat en medicina i cirurgia per la universitat de Mèxic el 1988.

Es tracta d’una disciplina terapèutica que utilitza imants naturals per tractar diferents tipus de patologies o disfuncions a l’organisme.

Aquesta medicina es basa en les propietats magnètiques de tots els components del cos humà. Cada cèl·lula, teixit, òrgan i sistema, així com les substàncies químiques assimilades o rebutjades té el seu propi camp magnètic.

Mitjançant la utilització dels imants podem combatre paràsits, bacteris, fongs, virus i altres patògens que són la causa de diverses patologies.

biomagnetismo terapia parbio

Com funciona el biomagnetisme?

El biomagnetisme implica la col·locació precisa i correcta (polaritat nord/sud) d’imants especials d’alta intensitat de camp sobre àrees molt específiques del cos per donar suport a la regulació del pH en aquestes àrees. En mantenir un pH adequat, l’homeòstasi es pot restablir perquè el cos es pugui curar a si mateix.

Amb aquest tipus de teràpia, s’aconsegueix, entre d’altres resultats:

 

  • Estimular la funció normal del sistema immunitari.
  • L’augment de la circulació i l’oxigenació.
  • Una resposta normalitzadora a la inflamació.

Beneficis del biomagnetisme.

  1. És compatible amb qualsevol altra forma de teràpia alternativa i també es pot utilitzar simultàniament amb tractaments al·lopàtics tradicionals.
  2. El biomagnetisme exerceix un efecte de correcció sobre totes les distorsions energètiques que s’allotgin en un organisme malalt, sigui quin sigui l’origen.
  3. Com a energetitzant, aquest tipus de teràpia va descobrir que el pol positiu (+) activa, impulsa i enforteix els processos biològics de l’organisme, és dinamitzador, vitalitzant i proporciona energia. Per tant, està especialment indicat en casos de debilitats i esquinços musculars, fractures d’ossos i lligaments, esquinços, rehabilitació, cicatrització de ferides, entre d’altres.
  4. El pol negatiu (-) de l’imant és analgèsic, antiinflamatori, relaxant i atura els processos nocius per a l’organisme i està principalment indicat per calmar o suprimir el dolor.

Biomagnetisme a distància

Si entenem que som energia, entendrem que no cal tocar el cos físic per poder guarir-lo.

Podem fer el biomagnetisme a distància testejant cada punt energètic del cos humà o animal.

Perquè la distància no sigui un problema, des de Teràpia ParBio oferim la possibilitat de realitzar tractaments a distància per a persones i mascotes amb idèntics resultats que obtenim a les nostres sessions presencials.

Si vols més informació accedeix a  Teràpia a distància