Pegats per Aprimar

Els pegats per aprimar poden ser uns bons aliats per ajudar a perdre pes.

Sabies que hi ha pegats que ajuden a la pèrdua de pes?

 

Al centre Teràpies Par Bio, en tenim.

Cal tenir en compte que perquè els principis actius funcionin, han d’estar en contacte directe amb la pell.

Estan formats per molècules molt petites que són absorbides per la pell i que gràcies a la calor que desprenem entren al torrent sanguini.

El pegat es col·loca al matí en una part del cos que estigui neta i sense pèl.

Cal tenir en compte que no és del tot efectiu si no és acompanyat d’exercici i una alimentació adequada, si s’acompanya els pegats amb uns bons hàbits, el resultat és molt efectiu.

Si tens qualsevol dubte sobre els Pegats per Aprimar