Pegats per Aprimar

Els pegats per aprimar poden ser un bon suport per a la pèrdua de pes.
Cal tenir en compte que els principis actius d’un pegat, és estar en contacte directe amb la pell.
Es col·loca al matí en una part del cos que estigui neta i sense pèl.
Els ingredients són molècules molt petites, són absorbides per la pell gràcies a la calor que desprenem i així entren al torrent sanguini.