Ecobenestar Centre Cultural – Mollerussa-          20 de Gener 2017

Es va parlar de totes les teràpies que s’utilitza imants, avantatges de cada una d’elles.