Consulta Terapia ParBio

Consulta Teràpia ParBio Energèticament és molt bo fer canvis per renovar energies i harmonitzar l’ambient on vivim o treballem. Al centre de Teràpies Par Bio hem canviat la imatge del centre canviant el color de les parets i tot el mobiliari. Hem buscat colors...

Què és el biomagnetisme

Què és el biomagnetisme? El Par biomagnètic va ser descobert pel Dr Isaac Gioz Duran, metge llicenciat en medicina i cirurgia per la universitat de Mèxic el 1988. Es tracta d’una disciplina terapèutica que utilitza imants naturals per tractar diferents tipus de...